<span class="vcard">admin</span>
admin

Biorock

Helgeland Septik & Uteanlegg er forhandler av biorock i Nordland. Vi gjør alt fra montering til service og oppfølging. Vi kan også ta på oss jobben …

Gravejobber

Vi tilbyr graving:  av tomter til hus/hytter/garasjer for drenering av hus og tomter av infiltrasjonsgrøfter/rensegrøfter for anlegging av innkjørsel for vann og avløp