Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.

Vi fundamenterer og setter opp forstøtningsmurer samt setter kantstein og legger belegningsstein.
Vi har utstyr for anleggsgartnerarbeid, som forming av terreng og flytting av store steiner og masser. Som kunde hos oss blir du uansett fulgt opp i hele prosessen fra oppstart til overlevering.
Kontakt oss for prisoverslag på støttemurer.